_

تاریخچه کارن

_

تاریخچه

گروه فنی مهندسی کارن الکترونیک با نام تجاری کارن با توجه به خلاء موجود در اتوماسیون صنعتی و صنایع ماشین
سازی از سال 86 فعالیت خود را جهت ارائه بهینه ترین سیستمهای کنترل الکترونیکی به این مجموعه ها آغاز به کار نمود.
این گروه تاکنون توانسته است نیازمندی های مهمی از صنعت نفت و گاز، صنعت تأسیسات و صنایع ماشین سازی کشور
را در راستای کاهش 25 درصدی قیمت قطعات کنترلی تأمین نماید.
این گروه ابتداً درزمینه تولید محصولات جایگاه های سوختگیری CNG فعالیت خود را آغاز نمود و توانست چندین محصول
در این زمینه را در ایران بومی سازی نموده و در اختیار جایگاه دارن گرامی قراردهد .
در سال 95 این گروه با توجه به تجارب خود در صنعت گاز و نیازهای موجود در زمینه بردهای کنترل گرمایشی با شناسائی
دقیق نقاط ایمنی مورد نیاز این سیستمها به صورت تخصصی به تولید بردهای کنترلی انواع هیتر و پکیج روی آورد و توانسته
با تولید محصولاتی با کیفیت نام خود را در بین تولید کننده گان صنعت ساختمان و تأسیسات کشور قرار دهد.
این گروه با جوانان مشتاق و علاقمند در سطوح مختلف همکاری مینماید و آمادگی تحقیق و امکان سنجی ، طراحی و
تولید سفارشات را در تمامی زمینه های مورد نیاز سیستمهای کنترل الکترونیک به صورت مکانیزه را دارد.

محصولات و پروژه ها:
نفت و گاز:
 سیستم کنترلی دیسپنسرهای جایگاه سوخت CNG
 برد Main
 برد Display
 برد Power
 برد Valve
 کلیدهای لمسی ضد انفجار

 سیستم کنترلی انبارهای نفتی:
 میتر VEGA
 میتر VEGA II
 میترVEGA III

 سیستم کنترلی فرودگاهی:
 سیستم سنجش مقاومت اکتریکی
 ددمن سیستم
 دسته ددمن
 سیستم میتر تانکرهای سوختگیری

سیستمهای گرمایشی:
 کنترلر پکیج
 برد پکیج دیواری
 برد پکیج زمینی
 برد جنرال پکیج دیواری
 کنترلر انواع هیترهای گازی
 سری 555 CRGوPGF
 سری 680 CRGوPGF
 سری 680 CRG+وPGF+
 سری 750 CRGوPGF
 سری 750 CRG+وPGF+
 سری 800PGF+
 سری 850PGF+

سیستم کنترلر کوره:
سری TOS3200

سیستمهای سرمایشی:
کنترلر ماشینهای بستنی ساز
 دلارام
 TM
 بارسفت کن
 کنترلر شیر سرد کن
 کنترلر شاک فریز
 کنترلر شیرپاستوریزه
 کنترلر چیلر

سیستمهای کنترلی تایمری:
 کنترلر شیر دوش
 کنترلر سطح سنج

انواع ترموستات
 ترموستات گرمایشی توکار
 ترموستات گرمایشی روکار